Noutati

/Noutati

Cele mai populare calificări profesionale în ÎPT

By | May 20th, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|Tags: , , , |

Pentru anul școlar 2018-2019, în regiunea Nord – Est, au fost propuse pentru clasa a IX-a liceu și învățământ profesional zi un număr de 20.073 locuri, din care pentru învățământ profesional 8.369 locuri (ceea ce reprezintă 41,69%, în creștere față de anul anterior). Din total elevi învățământ profesional la forma de învățământ dual s-au solicitat, de [...]

Evoluția învățământului postliceal în Moldova

By | May 15th, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|Tags: , , |

Învățământul postliceal a câștigat teren în ultimii 10 ani în defavoarea școlilor de maiștrii care au înregistrat o scădere semnificativa, de exemplu județul Botoșani nu a școlarizat nici o clasă în intervalul 2005-2017. Operatorii economici solicită în continuare calificări pentru maiștri instructor dar un număr restrâns, de exemplu un maistru mecanic pentru întreținere echipamente din industria [...]

Organizarea de sesiuni de informare si seminarii regionale

By | May 10th, 2019|Categories: Noutati, PRAI|

În luna mai, eliberează-ți agenda şi pregăteşte-te pentru o serie de  16 cursuri şi seminarii regionale organizate de echipa INFRAED. Echipa Infraed revine cu subiecte noi adresate angajaților din domeniul educaţiei, experţi MEN, ISJ şi CNDIPT şi te aşteaptă în luna mai cu 16 cursuri şi seminarii în următoarele oraşe: Bucureşti, Iaşi, Buşteni, Predeal, Constantă, Băile [...]

Învăţământul profesional şi tehnic din regiune

By | May 9th, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|Tags: , , , , |

Analiza populației școlare pe vârste, nivele de educație, medii de rezidență și sexe ne arată că  populaţia tânără, categoria 0-14 ani, va cunoaşte o scădere semnificativă în perioada 2011-2060, de aproape 1,6 milioane persoane în varianta cu migraţie şi de 1,5 milioane persoane în varianta fără migraţie (ponderea tinerilor în totalul populaţiei se va diminua de [...]

Regiunea Vest – profil economic

By | April 19th, 2019|Categories: Noutati, Statistici|Tags: , , , , , , |

Evoluţia structurii valorii adăugate brute (VAB) la nivel regional pe ramuri de activitate evidenţiază o tendinţă de  creştere a ponderii VAB pentru patru ramuri: Industrie extractivă Administrație publică și aparare Activități profesionale, științifice și tehnice Asistență socială Pe sectoare mari de activitate, în perioada 2008-2014, la nivel regional se detaşează sectorul Industriei extractive, urmat de Comerț [...]

Măsurile de adaptare aferente învățământului profesional și tehnic la piața muncii

By | April 16th, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|Tags: , , , , , , , , , |

Piața muncii expresie a raporturilor dintre cerere și ofertă, este spațiul economic în care se întâlnesc, se confruntă și negociază în mod liber cererea de forța de muncă, reprezentată de angajatori și oferta, reprezentată de posesorii de forță de muncă. Cererea de muncă depinde de ritmul de creştere economică, de nivelul şi dinamica productivităţii muncii, de [...]

Profilarea economică în regiunea Moldova, Nord Est

By | April 11th, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|Tags: , , , , , , , |

La nivel național, în anul 2015 repartiția personalului din unitățile locale pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune CAEN  arată astfel: 29,5 % industrie prelucrătoare; 22,0 % comerț; 13,4 % tranzacții imobiliare; 9,2% construcții; 8,6% transport și depozitare 4,1% hoteluri și restaurante În anul 2015 în regiunea Nord-Est, repartiția personalului din unitățile locale pe [...]

Evoluția demografică în regiunea Nord Est

By | April 4th, 2019|Categories: Noutati, PRAI|

Rezultatele celui mai recent recensământ al populației și al locuințelor, desfășurat în anul  2011, arată că regiunea Nord - Est avea la acel moment o populație de 3.302.217 de persoane, reprezentând 16,41% din totalul populației României. Datele statistice oficiale relevă o scădere cu 372.150 persoane față de anul 2002 (penultimul recensământ) constatându-se o scădere cu 9,96% [...]

Evoluția somajului în România, regiunea București – Ilfov

By | March 22nd, 2019|Categories: Noutati, Statistici|Tags: , , |

În anul 2016, numărul şomerilor înregistraţi, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică (Baza de date TEMPO), era la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov de 20.581 persoane, din care 18.619 persoane în capitală şi 1.962 în judeţul Ilfov. Numărul şomerilor din regiune reprezintă 4,92% din numărul şomerilor înregistraţi la nivel naţional. În ceea ce priveşte evoluţia [...]

Dinamica generală a firmelor din Regiunea București – Ilfov

By | March 14th, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|Tags: , , |

Institutul Naţional de Statistică arată o evoluţie pozitivă a numărului de unităţi locale active, de la 126.554 în anul 2014 la 128.818 în anul 2015. Scăderea înregistrată de la 129.940 unităţi în anul 2008 la 108.764 unităţi în anul 2011, a început să se compenseze în condiţiile unei creşteri economice şi a ieşirii din criza economică [...]