În procesul de elaborare a unor politici publice sau a unor documente strategice, etapa de consultare publică a tuturor factorilor interesați reprezintă nu doar o condiție procedurală, ci și un prim pas în procesul de înțelegere și asimilare/acceptare a acesteia. Totodată, contribuțiile, sugestiile și chiar și criticile rezultate în urma acestuia, reprezintă un element de plus valoare și asigură calitatea acesteia.

photo-1454165804606-c3d57bc86b40Consultarea publică este necesară mai ales în cazul acelor măsuri/strategii a căror punere în aplicare depinde de mai mulți decidenți (ministere/autorități locali). În ceea privește infrastructura educațională, în România ca urmare a procesului de descentralizare, deciziile privind investițiile de construcție/consolidare/reabilitare sau de dotare a unităților de învățământ sunt luate de mai multe ministere (MDRAP, MADR, MEN) care asigură finanțări punctuale semnalete de autoritățile locale în a căror administrare se află școlile.

Una dintre condițiile de accesare a fondurilor disponibile prin programele operaționale sectoriale 2014-2020, în conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat semnat de Romînia cu Uniunea Europeană, o reprezintă crearea unui cadru național strategic care să definească prioritățile generale de finanțare a infrastructurii școlare și universitare.

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin Centrul Național de Dezvoltare a Învățămîntului Profesional și Tehnic și cu sprijinul și asistența experților Băncii Mondiale, și-a propus realizarea Strategiei Naționale privind Infrastructura educațională. Analize primare derulate pînă la acest moment s-au concretizat într-o primă schiță detaliată (outline) a proiectului de Strategie privind infrastructura educațională. Outline-ul strategiei a fost realizat în baza analizei datelor colectate în SIIIR, datelor de la INS și datelor din studii relevante la nivel național și international și adresează cu precădere infrastructura educațională aferentă învățământului preuniversitar.

Având în vedere importanța realizării documentelor strategice prin proces consultativ, în perioada 15-16 septembrie 2016, sunt planificate o serie de întâlniri de informare și consultare, în cadrul cărora ne dorim ca, împreună cu reprezentanții principalilor factori interesați, să discutăm obiectivele generale și specifice, criteriile și prioritățile generale propuse prin schița de strategie.

 

Întâlinire de consultare vor avea loc în București.