Grupul țintă

0
personal MECS
0
personal CNDIPT
0
din consorţii regionale
0
personal din inspectorate
0
parteneri sociali

Despre proiect

Suntem bucuroși să vă putem spune mai multe despre proiectul implementat de Centrul Naţional de Dezvoltarea a Învăţământului Profesional şi Tehnic: “Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale – INFRAED”, ce folosește asistență comunitară nerambursabilă, asigurată prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

InfraED se încadrează în Axa prioritară 1 din cadrul Programului Operațional: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice.

Desfășurat pe parcursul a 36 de luni și cu un buget de 18.447.065,73 lei, InfraEd își propune dezvoltarea și introducerea de strategii, mecanisme, standarde şi proceduri comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale de alocare a resurselor financiare pentru investițiile în infrastructura publică de învățământ.

Învăţământul profesional și tehnic în cifre

Din datele statistice analizate pentru Regiunea Nord-Vest în perioada 2007-2017 s-a constatat că în toate [...]

Prognoza cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu şi lung din Studii previzionale naţionale

Proiecțiile cererii potențiale indică un trend descendent pe întreg orizontul de previziune, în scenariul pesimist. [...]

Piaţa muncii la nivel regional

Evoluţia principalilor indicatori ai pieţei muncii, conform datelor din AMIGO, este prezentată detaliat în Anexele [...]